Překonávání tmy s adventním věncem

Zapalování ohňů i plamínků patří k temnému zimnímu období už odnepaměti.

Postupné zapalování svíček na adventním věnci bývá dnes z pohledu křesťanství vysvětlováno jako stupňující se očekávání Ježíše Krista, vítěze nad temnotou („Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ – Jan 8, 12).

Ale stejně jako u dalších hlavních svátků, i zde stojí v pozadí motivy předkřesťanské: v tomto případě světlo a jeho očekávání v doslovnějším významu. Předvánoční období se totiž kryje s nejtemnějšími dny v roce a vrcholí „znovuzrozením“ (boha) Slunce – zimním slunovratem.

Pohanské zimní ohně, symbolizující právě slunce, prý bývaly zapalovány v zeleném kruhu. A staří Keltové nosili jedlové větve i domů jako útočiště pro „hodné“ přírodní duchy. K jejich uctění přidávali v zimě dostupné plody, především jablka a ořechy (hlavní pokrm i pro duše zemřelých během oslav Samhainu). Dalšími důležitými a dokonce posvátnými rostlinami byly s Vánocemi dodnes spjaté cesmína (červené bobule) a jmelí.

V tomto smyslu jsem letos udělala věnec docela tradiční. Z jedlových větviček…

Tradiční adventní věnec z jedlových větviček

Ozdobila jsem ho – v rámci městských možností – hlavně tím, co v sobě obsahuje život nebo jeho zárodek.

Přírodní výzdoba adventního věnce: šišky, ořechy, vánoční bobule a kořeni

Zaujalo mě, že v protikladu k používání věčně zelených rostlin vytvářeli Keltové i holé věnce ze slámy, které měly do domu přinést požehnání odrazením zlých duchů. Jejich zlatavá barva zároveň dobře korespondovala s očekávaným návratem slunce, tepla, úrody.

Čistě slámový věnec zatím vystavený nemáme, ale udělali jsme s Jáchymem jeden jednoduchý závěsný. I on v sobě obsahuje příslib slunce uprostřed zimy… :-)

Závěsný adventní věnec jako symbol zimního slunovratu: návratu slunných dnů, plodnosti a hojnosti.

A ještě přidávám jeden originální, čistě Jáchymův.

Kruh adventního věnce může symbolizovat věčný koloběh přírody i Boží jednotu.

Přeji krásný a naplněný zimní čas!

publikováno: 03.12.2014