Halloween nebo Dušičky? Samhain!

Podle některých teorií mají oba svátky stejný původ. Totiž keltský. A mně propojování křesťanských tradic s pohanským podhoubím připadá smysluplné. Už proto, že původní svátky měly vždy spojitost s přirozeným během roku – s přírodními proměnami, které pociťuje každý z nás.

Keltský svátek Samhain se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu, kdy podle keltského kalendáře začínal nový rok. Zároveň byla tato noc mezníkem mezi dvěma hlavními ročními obdobími, létem a zimou. Slunná, teplá a úrodná polovina roku definitivně skončila a uvolnila místo období chladu, temna a zamlklosti. A v mezeře mezi oběma etapami jako by se načas rozevřela skulina do jiných, nehmotných světů…

Především do říše zemřelých. Věřilo se, že duše mrtvých příbuzných se v tomto čase navracejí domů. Uctívaným zemřelým předkům se proto v okolí obydlí či na okno chystalo pohoštění, hlavně jablka, ořechy a med. Cestu jim měla ukázat zapálená světýlka – zvyk, který je v duchovním významu živý i jako součást Dušiček.

Helloween_4

Slavnostní noc byla také příznivá magii, nadpřirozeným silám a bytostem, např. čarodějnicím nebo vílám. Proti jejich možnému negativnímu vlivu, stejně jako proti škodolibým mrtvým, se lidé chránili zastrašujícími převleky či předměty. Toto pojetí převzal Halloween.

Helloween_2

Za hlavní symbol Halloweenu bývá považována dýně. Původně se ale hrozivé obličeje vyřezávaly z tehdy v Evropě dostupnějších plodin, tuřínu či řepy. Cíl byl totožný: odradit zlé duchy.

Křesťanské svátky zemřelých

Křesťanský svět se později pohanské zvyky snažil s větším či menším úspěchem překrýt. A to v tomto případě hned dvěma svátky zemřelých.

Prvním je Slavnost všech svatých (1. listopadu), věnovaná každé dobré duši, která se dostala do nebe. Od tohoto svátku je odvozen název Halloween, protože ve své světské podobě jsou oslavy pořádány postaru v noci z 31. října, tj. v předvečer Všech svatých – anglicky All Hallows‘ Eve.

Druhým svátkem je navazující Památka zesnulých, lidově Dušičky (2. listopadu) – vzpomínka na ty duše, které ještě nejsou připraveny vstoupit do nebeského stavu a pobývají v očistci. V rámci křesťanské věrouky se vzpomíná modlitbou a zapálením svíčky za zemřelé.

Ať už se rozhodnete oslavit podzimní svátky tak či onak, jedna věc je jistá – dlabání dýní děti baví!

Helloween_5

Helloween_7

Helloween_6

Helloween_9

Přeji hodně sil do období chladu a tmy!

publikováno: 31.10.2014